Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Niko deurkrukspecialist B.V. het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

Alle teksten alsmede alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Niko deurkrukspecialist B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Niko deurkrukspecialist B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken en/of teksten.
Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.